Your Company

System TIK

Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych

Projekt pn. „Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku poprzez montaż systemów fotowoltaicznych na budynkach osób fizycznych w Biłgoraju – wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych”, jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Projekt obejmuje wykonie 356 instalacji fotowoltaicznych o mocy 3,24 kWp każda, nadzór inwestorski, wykonanie systemu TIK, szkolenia e-learningowi oraz promocję. Wartość całkowita projektu wynosi 5 615 813,16 zł., a kwota dofinansowania 2 199 769,23 zł. Umowny termin realizacji umowy montażu instalacji fotowoltaicznych to grudzień 2022 roku.

Aktualna pogoda

2023-12-09

Biłgoraj -1.07 °C

zachmurzenie duże